Rreth nesh

Reputation Management është një kompani e regjistruar në Itali si start-up sipas Dekretit 179/2012. Kompania synon të ofrojë shërbime inovative dhe cilësore në sektorin e menaxhimit të reputacionit, veçanërisht në fushat e mëposhtme:

  • konsulencë për kompanitë, organet publike dhe drejtuesit individualë në sektorin e menaxhimit të reputacionit;
  • konsulencë në menaxhimin e krizave, për parashikimin dhe menaxhimin e krizës së reputacionit;
  • zhvillim i projekteve të marrëdhënieve me publikun, komunikimit digjital dhe përgjegjësisë sociale të korporatës, të ndërmarra për përmirësimin e indeksit të reputacionit të klientit;
  • hulumtim dhe zhvillim për aktivitetet e angazhimit të palëve të interesuara;
  • bashkëpunime ndëruniversitare për zhvillimin e inovacionit në fushën e menaxhimit të reputacionit;
  • edukim i talenteve të rinj dhe i sipërmarrjeve të reja në sektorin e menaxhimit të reputacionit;
  • organizim i eventeve për njohuri shkencore dhe sjelljen e informacionit në lidhje me menaxhimin e reputacionit dhe menaxhimin e krizave për publikun

Kompania është e liçencor ekskluziv për modelin e biznesit US2018/0150852 në lidhje me një sistem të ri të hartës së palëve të interesuara dhe të raportimit të integruar me shumë kanale dhe të ciklit të vazhdueshëm me shumë palë të interesuara, dhe përdor idetë e kontribuuara nga profesor Luca Poma.