Relaksohuni, reputacioni juaj është në duar të shkëlqyera…

reputacion \ rep·​u·​ta·​cion

emër

1. cilësia ose karakteri i përgjithshëm siç shihet ose gjykohet nga njerëzit në përgjithësi; njohja nga njerëzit e tjerë të ndonjë karakteristike ose aftësie.

2. një vend në mendimin ose respektin publik; emër i mirë.